De meest uitgebreide intercomfunctie wordt gevormd door de combinatie met een ingebouwde camera. Bij deze oplossingen moet er wel op worden gelet dat de camera hoogte goed wordt gekozen.

Indien deze bedoeld is als video-intercom voor bezoekers die zich vanuit de auto kunnen melden zal de camera immers veel lager moeten worden aangebracht dan bij een situatie waarin men zich vanuit een staande positie kan aanmelden.

In de laatste situatie wordt meestal een hoogte van 160-165 cm aangehouden.